Tjänster

Inget uppdrag för litet eller för stort...

Tveka inte att slå oss en signal så berättar vi mer om de tjänster vi har att erbjuda och om hur vi arbetar.

för snabbare uthyrningar - uthyrningshjälp för fastighetsägare

Lokal Direkt hjälper Dig som fastighetsägare att snabbare hyra ut Dina vakanta lokaler. Våra erfarna och engagerade fastighetskonsulter finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Vi hanterar alla sorters uthyrningar, såväl stora som små, allt från butiker, kontors- lager- och industrilokaler till hela fastigheter. Vi skräddarsyr uppdraget efter Dina behov och om Du vill så sköter vi gärna hela uthyrningsprocessen från marknadsföring fram till skrivet avtal. Vi kan också komplettera Ditt eget uthyrningsarbete efter önskemål. Vi kan vara behjälpliga med hyresvärderingar samt ge Dig ett utlåtande om potentiella hyresgästers ekonomi genom en kreditupplysning och granskning av årsredovisningen. Bland våra konsulter finns personer som har flerårig erfarenhet av arbete med ekonomiska analyser. Vår företagsvision är att skapa långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare och vara Din naturliga samarbetspartner för marknadens snabbaste uthyrningar.

rätt väg till rätt lokal - sökuppdrag för företag

Om Du söker lokal kan vi på Lokal Direkt kostnadsfritt hjälpa Dig att hitta fram till rätt lokal. Arbetet inleds med att någon av våra erfarna fastighetskonsulter hjälper dig att fastställa en kravspecifikation. Därefter skannar vi av vad som finns ledigt på marknaden och föreslår de lokaler som bäst överensstämmer med Ditt företags specifika lokalbehov. Vi arrangerar och genomför sedan visning av de lokaler som är av intresse. Vi kommer att finns till hands för rådgivning genom hela processen och om Du vill så bistår vi Dig gärna i kontakterna med Din blivande hyresvärd fram tills hyresavtalet tecknats. Vårt mycket breda kontaktnät av fastighetsägare som vi samarbetar med i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund gör att vi har de allra bästa förutsättningarna för att hitta rätt lokal åt Ditt företag.

för en bättre lokallösning – andrahandsuthyrning/överlåtelse

Om Du är hyresgäst och vill flytta till en ny lokal men sitter fast i ett gammalt hyresavtal kan Lokal Direkt hjälpa Dig. Våra erfarna fastighetskonsulter kan antingen hjälpa dig med att hyra ut hela eller en del av Din nuvarande lokal i andra hand eller hjälpa till med en överlåtelse. Oavsett vilken lokallösning Du väljer kan vi hjälpa Dig att hitta en ny solid hyresgäst. Vi kan sköta hela processen åt Dig, från marknadsföring till visningar och skrivet avtal. Vi kommer att finnas till hands som rådgivare under hela processen och vi kan bistå Dig i dialogen med Din hyresvärd om så önskas. Du kan låta oss göra hela jobbet genom att även anlita oss för ett kostnadsfritt sökuppdrag. Då hjälper vi Dig även med att hitta en ny lokal.

för tryggare affärer – fastighetstransaktioner

Om du är i behov av professionell hjälp med att köpa eller sälja en kommersiell fastighet kan vi på Lokal Direkt hjälpa Dig med detta. Vi har god kännedom om marknaden och kan presentera de objekt som finns till försäljning. Om du är fastighetsägare kan vi hjälpa Dig med hela försäljningsprocessen eller endast bearbeta potentiella köpare om Du så önskar. Vi kan bistå Dig med värdering, marknadsföring, visningar och själva transaktionen.

för lönsammare lokallösning – ombildningar

Om Din bostadsrättsförening funderar på att ombilda en lokal eller råyta så kan vi på Lokal Direkt hjälpa Er med hela processen, från första mötet med styrelsen till försäljning av lokalen. Med vår samlade kompetens erbjuder vi en tjänst riktad direkt till bostadsrättsföreningar som går i ombildningstankar. Uppdragen kan hanteras lite olika för att inte äventyra likabehandlingsprincipen i föreningen varför vi skräddarsyr tjänsten efter varje enskilt uppdrag. Vi kan exempelvis upprätta kalkyler, ekonomiska planer och upplåtelseavtal. Vi kan ta fram förslag på andelstal samt informationsmaterial till föreningens medlemmar. Vi undersöker om förändringen kräver att en ny ekonomisk plan upprättas samt ombesörjer intygsgivning om en ny sådan upprättas. Om så önskas deltar vi gärna på möten med styrelsen och föreningens medlemmar. Genom att professionellt anpassa marknadsföringen och utnyttja vårt kommersiella nätverk är målsättningen att hitta rätt köpare till objekten och avsluta med att skriva trygga upplåtelseavtal mellan förening och köpare där ansvar och befogenheter är korrekt reglerade.